17 travel inventions we need right now

SOLIDWORKS přináší výkonné a snadno použitelné nástroje, které pomohou inovovat a urychlit všechny aspekty procesu vývoje produktu.

Návrh / Konstrukce

Firmy potřebují vyrábět kvalitnější výrobky rychleji a za nižší cenu. A požadují více od svých návrhových nástrojů. Také musí vyvážit požadavky na výrobky tak, aby byly funkční a uspokojovaly požadavky zákazníků. SOLIDWORKS a portfolio 3DEXPERIENCE WORKS poskytují širokou škálu konstrukčních a návrhových možností, které vám pomohou přejít od konceptu k finální sestavě.

3D CAD

Intuitivní řešení 3D návrhu a vývoje produktů od SOLIDWORKS® vám umožní navrhnout koncepty, tvořit, analyzovat, komunikovat, spravovat a transformovat své inovativní nápady do návrhů skvělých produktů.

2D CAD

Špičkový 2D kreslicí a 3D návrhový software za příznivou cenu.

6

Návrh elektrických systémů

Elektro řešení SOLIDWORKS zjednodušují návrh elektrických výrobků pomocí specifických nástrojů pro projektanty a intuitivních rozhraní pro rychlejší návrh zabudovaného elektrického systému.

4

SOLIDWORKS MBD

Definování, organizace a publikace 3D popisů, včetně dat 3D modelů ve standardních formátech souborů.

5

SOLIDWORKS eDrawings

Umožňuje snadnou komunikaci při návrhu a spolupráci v prostředí různých CAD.

Akademická verze

SOLIDWORKS poskytuje studentům, pedagogům a výzkumným pracovníkům profesionální software, místní podporu a připojení k rozsáhlé komunitě uživatelů.

Správa a řízení

Schopnost spravovat informace během životního cyklu produktu je osvědčenou taktikou, kterou organizace používají k efektivnějšímu plánování, navrhování, výrobě a správě produktů. Díky řešením pro správu v portfoliu 3DEXPERIENCE WORKS mohou společnosti pomocí efektivních, spolehlivých a opakovatelných procesů zahrnujících správné lidi ve správný čas zlepšit vývoj a dodávky produktů.

Spolupráce

Spolupracujte se svým týmem pomocí integrovaných sociálních nástrojů. Během procesu vývoje produktu můžete spolupracovat s managementem, zákazníky, dodavateli nebo jinými zúčastněnými stranami.

Správa dat produktu

Řešení SOLIDWORKS Data Management nabízejí řadu aplikací s funkcemi pro rychlou a efektivní správu datových souborů a dokumentace s cílem maximalizovat produktivitu a zlepšit kvalitu produktu.

Správa životního cyklu dat a produktů v cloudu

Řešení ENOVIAworks umožní propojit všechny nejdůležitější zdroje vaší organizace - lidi, softwarové nástroje a data. To všechno na sjednoceném a zabezpečeném místě pro snadnější spolupráci na návrzích a udržení projektů a lidí na správné cestě.

Simulace

S řešeními 3DEXPERIENCE WORKS Simulation mohou společnosti během celého procesu návrhu kontrolovat výkon, spolehlivost a bezpečnost produktů. Při propojením konstruktérů a simulačních techniků je k dispozici přehled potřebný k rozhodování, která povedou ke zvýšení kvality produktu a snížení nákladů na prototypy a fyzické testování.

2

Simulace

Simulační řešení pro SOLIDWORKS poskytují snadno použitelné portfolio výpočtových nástrojů pro předpovídání skutečného chování fyzického produktu virtuálním testováním CAD modelů.

3

SOLIDWORKS Flow Simulation

Simuluje proudění tekutin, přenosy tepla a vliv tekutin, které mají rozhodující vliv na fungování návrhů.

4

SOLIDWORKS Plastics

Předpověď a minimalizace výrobních vad v návrzích plastových dílů a vstřikovacích forem, eliminujte nákladné přepracovávání, zdokonaluje kvalitu dílů a urychluje uvedení výrobků na trh.

8

SIMULIAworks

Díky obsaženým technologiím Abaqus přináší SIMULIAworks do procesu vývoje vašeho produktu pokročilé simulační schopnosti.

Výroba / Produkce

Dokonce i ty nejinovativnější nápady nemají úspěch, pokud je nelze vyrobit efektivně. Společnosti vyžadují sadu nástrojů, které umožňují souběžnou práci konstrukčních a výrobních týmů – od ERP po dílnu. Portfolio 3DEXPERIENCE WORKS zefektivňuje komunikaci mezi odděleními s cílem v jakékoli fázi identifikovat a omezit chyby ve vyrobitelnosti. Tak pomáhá urychlit uvolnění do výroby.

CAM

SOLIDWORKS® CAM - založený na CAMWorks - používá technologii obrábění založenou na pravidlech. Tato vám umožní integrovat návrh a výrobu do jedné aplikace a prostřednictvím společného softwarového nástroje a 3D modelu propojit týmy návrhářů a výroby.

3

SOLIDWORKS Inspection

Redukuje dobu potřebnou k vytvoření dokumentace pro kontrolu a měření a tak pomáhá eliminovat vstupní chyby, zlepšit kvalitu a zkrátit dobu uvedení na trh.

3DEXPERIENCE Marketplace

3DEXPERIENCE Marketplace pomáhá návrhářům spolupracovat s kvalifikovanými poskytovateli průmyslových služeb na jednoduché výrobě, hledání nakupovaných standardních dílů nebo náborů pracovníků.

Marketing / obchod

Aby mohly společnosti efektivně obchodovat a prosadit se mezi konkurencí, potřebují zaměřeně oslovovat cílové zákazníky. V rámci tohoto procesu musí být obchodníci a konstruktéři schopni spolupracovat na vytvoření dokonalého prodejního a marketingového plánu ještě před dohotovením výrobku. Portfolio 3DEXPERIENCE WORKS poskytuje nástroje, které vám pomohou držet krok s vašimi plány při uvádění na trh – od nápadu po prodej.

Vizualizace

Převeďte svá 3D CAD data do fotorealistických obrázků, animací a interaktivního 3D obsahu. Vašim výrobkům tak vdechnete život.

2

SOLIDWORKS Composer

Opětovným využitím stávajících 3D modelů rychle vytvoříte a průběžně aktualizujete vysoce kvalitní grafické podklady, které jsou plně propojeny se 3D návrhem.