17 travel inventions we need right now

SOLIDWORKS® Electrical 3D vám umožní snadno integrovat vaše elektrická schémata do vašeho modelu produktu SOLIDWORKS 3D.

Proč zvolit SOLIDWORKS Electrical 3D?

SOLIDWORKS Electrical 3D umožňuje umístit elektrické komponenty a pomocí technologie zapojení SOLIDWORKS ve 3D modelu automaticky propojit prvky elektrického návrhu. 2D schémata a 3D modely jsou synchronizovány, takže všechny změny jsou všude automaticky aktualizovány.

Objevte funkce SOLIDWORKS Electrical 3D

Pomocí synchronizace návrhového prostředím mezi elektrickým a mechanickým týmem řeší SOLIDWORKS Electrical 3D potřeby víceuživatelských a mezioborových projektů. Je tak možné snadno implementovat elektrické systémy založené na schématech do 3D CAD modelu SOLIDWORKS. Na stejném projektu může současně pracovat v reálném čase více návrhářů elektro i mechanické části – pomocí pokročilé databázové technologie SOLIDWORKS Electrical 3D s obousměrně propojeným prostředím pro více uživatelů.

SOLIDWORKS Electrical v reálném čase synchronizuje data projektu obousměrně – mezi 2D schématy a 3D modelem – v prostředí pro spolupráci více uživatelů. Tato synchronizace propojuje klíčové informace mezi oblastmi návrhu a uživateli.

Při návrhu elektrického systému zabudovaného do CAD modelu mohou návrháři a konstruktéři integrovat elektrická schémata návrhových dat ze SOLIDWORKS Electrical 3D do 3D CAD modelu SOLIDWORKS. Tento obousměrný víceuživatelský nástroj v umožňuje lepší spolupráci mezi elektro a mechanickou částí výrobku a umožňuje umístění nebo odebrání elektrických součástí ve 3D CAD modelu. Automatické zapojení 3D elektrických prvků umožňuje plánování a dokumentaci tras zapojení a souvisejících dat (například délky vodičů, kabelů a kabelových svazků v systému).

Pokročilá technologie zapojení SOLIDWORKS pro zjednodušení procesu automatického propojení vodičů, kabelů a kabelových svazků ve 3D CAD modelu.

SOLIDWORKS Electrical 3D vytváří virtuální vývojové prostředí elektrického systému „design-in-place“, které poskytuje automatické zapojení elektrických svazků definovaných schématy ve 3D CAD modelu. To dále zjednodušuje návrh svazků a eliminuje chyby. Jakmile je virtuální svazek vytvořen, může SOLIDWORKS Electrical 3D pomocí vestavěných kreslicích nástrojů vytvářet podrobné výkresy sestav. Tyto nástroje pro vytváření výkresů zahrnují funkce pro vytváření sestav s pozicemi, tabulek zapojení, tabulek délek vodičů i souvisejících kusovníků.

SOLIDWORKS Electrical 3D je snadno použitelný plánovací nástroj pro rychlý návrh schémat elektrických systémů, které jsou implementovány do 3D CAD modelu SOLIDWORKS. Obsahuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro návrh inteligentních více liniových schémat. SOLIDWORKS Electrical 3D zavádí nové technologické paradigma zahrnující návrhové nástroje pro vývoj vestavěných elektrických subsystémů na bázi schémat.

Díky kombinaci CAD a elektrických technologií SOLIDWORKS poskytuje SOLIDWORKS Electrical 3D návrhové prostředí pro 3D návrh elektrických rozváděčů. Toto kohézní prostředí je v reálném čase synchronizováno bez použití externích souborů.  Může využívat stávající CAD návrhy. S automatizačními nástroji SOLIDWORKS poskytuje SOLIDWORKS Electrical 3D komplexní možnosti návrhu a dokumentace elektro rozváděčů.

Rozsáhlá integrovaná knihovna nakupovaných součástí nabízí s využitím nástrojů pro import a průvodců snadno nastavitelnou a přizpůsobitelnou základnu dílů.

Zkušenost uživatele CNC Solutions

Se SOLIDWORKS Electrical 3D jsme zkrátili dobu generování kusovníku z hodin na minuty. Informace v kusovníku, který vytváříme, jsou přesnější.

Shawn Eckhardt

Controls Engineer

Další informace o řešeních SOLIDWORKS