17 travel inventions we need right now

Simulujte proudění tekutiny, přenos tepla a síly tekutin, které mají rozhodující vliv na fungování vašich návrhů.

Proč zvolit SOLIDWORKS Flow Simulation?

SOLIDWORKS® Flow Simulation je intuitivní řešení pro výpočty dynamiky proudění tekutin (CFD) zabudované do 3D CAD systému SOLIDWORKS, které vám umožní rychle a jednoduše simulovat proudy kapalin a plynů skrz a okolo vašich návrhů za účelem ověření jejich chování a vlastností.

Který softwarový balíček SOLIDWORKS Flow Simulation je pro vás ten správný?

SOLIDWORKS
Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation je parametrický simulační nástroj, který s využitím metody konečných objemů (MKP) počítá chování výrobků prostřednictvím studií „co kdyby“, jež umožní na základě získaných výsledků provádět optimalizace.

Modul
HVAC

Speciální nástroje pro vytápění, chlazení a klimatizace – pro simulaci systémů HVAC a tepelného vyzařování.

Modul
chlazení elektroniky

Speciální nástroje pro simulační studie řízení přenosu tepla pro přesné termální analýzy elektronických tištěných obvodů (PCB) a zakrytovaných výrobků.

Zkušenost uživatele Aerovelo

S pomocí výpočetních nástrojů v SOLIDWORKS jsme se přiblížili rychlosti 90 mil za hodinu a po určitých úpravách bychom se mohli dostat až na 92 mil. Otevírá se možnost překonat i stovku, ale to už je obrovská výzva, která může vyžadovat delší trať, schopnějšího řidiče, nějakou formu zpětného získání tepelné energie od jezdce nebo aktivní/inteligentní jízdní prvky, které se samy přizpůsobí proudu vzduchu a sníží vychylovací síly.

Cameron Robertson

Vice President/Structures

Další informace o řešeních SOLIDWORKS