17 travel inventions we need right now

SOLIDWORKS® Manage je jedinečná sada pokročilých nástrojů pro správu dat, která využívá schopností správy souborů SOLIDWORKS PDM Professional a pomocí interaktivních přehledů a zpráv přidává výkonné funkce pro správu projektů, procesů a položek.

Proč zvolit SOLIDWORKS Manage?

SOLIDWORKS Manage je pokročilý systém správy dat založený na záznamech, který rozšiřuje globální správu souborů a integrovaných aplikací softwaru SOLIDWORKS PDM Professional. Poskytuje tak komplexní sady funkcí, které můžete používat a rozšiřovat v mnoha oblastech vašeho podnikání.

Objevte funkce
SOLIDWORKS Manage

Poskytuje týmům důležité informace, které pomohou soustředit se na klíčové úkoly. Poskytuje přehled o dostupných zdrojích pro lepší plánování a využití. Spravujte projektové etapy, harmonogramy a milníky souběžně s využíváním zdrojů a kapacit. Sledujte automaticky pokrok v projektu na základě časových rozvrhů a úkolů přidělených uživatelům.

Zjednodušte obchodní procesy, automatizujte vytváření dokumentů a propojte všechny zainteresované strany ve vývoji nových produktů, od obchodníků a marketérů po výrobu a servis. Konfigurujte stavy a rozhodné body pro všechny typy obchodních procesů, jako jsou technické změnové požadavky (ECR), poptávky (ECO) a připomínky (ECN), přejímání a schvalování požadavků.

Vytvářejte, upravujte a porovnávejte kompletní kusovníky přiřazováním položek, souborů a volných textů. Spravujte varianty výrobků pro různé oblasti použití a aplikace. Nechte SOLIDWORKS, aby řídil kusovníky a čísla položek přímo podle systémových dat.

Formou úkolů a kalendářů poskytněte uživatelům podklady, které potřebují k tomu, aby mohli pracovat efektivněji.

Vytvářejte a rozšiřujte interaktivní grafické přehledy zobrazující důležité informace. Nechte zobrazovat nepřetržitě aktualizované přehledy na sdílených monitorech. Sestavujte zprávy podle firemních předpisů a publikujte je automaticky nebo na vyžádání.

Spravujte a řiďte veškerá data související s vývojem produktu. Se SOLIDWORKS PDM můžete vytvářet a udržovat jednotné datové úložiště, ke kterému lze přistupovat za účelem ukládání a načítání souborů. SOLIDWORKS PDM spravuje veškeré souborové vazby a automaticky je aktualizuje, kdykoliv nějaký soubor přesunete do jiné složky nebo ho přejmenujete, takže se nemusíte bát narušení vazeb nebo ztráty času vynaloženého na hledání ztracených referencí a jejich ruční opravy.

Rychle vyhledejte a znovu použijte dříve vytvořená konstrukční data – ušetříte čas i peníze. Pro rychlé vyhledávání a opakované využívání existujících konstrukčních dat můžete vytvořit odpovídající rozhraní. Namísto plýtvání časem ve snaze najít předchozí návrhy na sdílených discích či lokálních počítačích, nemluvě o opakovaném vytváření návrhů, které nemůžete najít, lze použít nástroje SOLIDWORKS PDM pro jejich rychlé vyhledání.

Sledujte konstrukční změny a předcházejte chybám manuálních metod. Sledujte změny a udržujte jejich kompletní historii při rozvoji konstrukčního návrhu.

Vytvořte zabezpečenou úschovnu souborů se řízeným přístupem k citlivým nebo patentově chráněným informacím o výrobcích. Se SOLIDWORKS PDM můžete vytvořit a udržovat jednotné úložiště, ke kterému mohou uživatelé přistupovat za účelem ukládání a načítání souborů. V produktech SOLIDWORKS PDM jsou data uchovávána bezpečně, v aktualizované podobě a v přístupné formě. Systém eliminuje duplicitní práci a zpoždění, čímž šetří čas a náklady na vývoj. Jednotlivým uživatelům či uživatelským skupinám můžete přiřadit odpovídající práva. Procesy vývoje výrobků lze v produktech SOLIDWORKS PDM zobrazit v grafické podobě prostřednictvím jednoduše použitelného rozhraní vývojového diagramu.

Ujistěte se, že vždy pracujete s „správnou verzí“ návrhu pomocí funkcí revize a řízení verzí. Přizpůsobte schémata pojmenování souborů a revizí, udržujte historii dokumentů a snadno spravujte verze dokumentů, abyste se vyhnuli nákladným výrobním chybám spojeným s prací s nesprávnou revizí.

Uchovávejte kompletní historii vašich konstrukčních návrhů, inženýrských a vývojových aktivit pro účely reportování a auditů.

Ušetřete čas a snižte náklady na vývoj díky opětovnému použití návrhu rychlým vyhledáním potřebných dat napříč různými typy souborů pomocí výkonných nástrojů pro vyhledávání, které PDM nabízí. Můžete rychle prohledávat obsah souborů v různých typech dat (jako jsou CAD soubory, dokumenty z Wordu, tabulky z Excelu, e-maily z Outlooku a soubory obrázků) a vyhledat dokumenty pomocí řady vyhledávacích kritérií (včetně jména, data, metadat a etapy pracovního postupu).

Prohlížejte dokumenty z eDrawings, SOLIDWORKS a systému AutoCAD přímo v SOLIDWORKS PDM.

Zkraťte čas potřebný na dokončení schvalovacích procesů a změnových požadavků (ECO) k vašim konstrukčním návrhům. Procesy vývoje výrobků lze v produktech SOLIDWORKS PDM zobrazit v grafické podobě prostřednictvím jednoduše použitelného rozhraní vývojového diagramu. Dokumentace změnového řízení a schvalování změnových požadavků jsou v SOLIDWORKS PDM Professional kompletně elektronické.

Uchovávejte, ovládejte a využívejte informace z kusovníků v rámci navazujících aplikací a systémů. Vytvářejte vlastní kusovníky z existujících struktur CAD souborů, které se budou automaticky aktualizovat paralelně s rozvojem CAD modelu.  Zbavíte se častých manuálních aktualizací, které jsou potřeba, pokud používáte jen ruční zapisování do tabulek. Propojení vašich CAD dat se systémy pro plánování zdrojů (ERP) a systémy plánování výroby (MRP) vám umožní jednoduše aktualizovat informace kusovníku v dalších podnikových systémech. Využívejte přizpůsobitelné šablony, skrze které lze zobrazit informace z kusovníku v různých formátech nebo tyto informace zformujte podle potřeb konkrétních uživatelů či skupin.

Usnadněte dodržování regulatorních požadavků a průmyslových norem. SOLIDWORKS PDM Professional může posílit dodržování souladu s několika typy závazných předpisů, jako FDA, RoHS, ISO 9001 a 14000, ANSI atd.

Spolupracujte v rámci celé společnosti tak, že vašim lidem zajistíte propojení nad stejnými daty v aktuální podobě. Vytvořte a udržujte jednotné úložiště, ke kterému mohou uživatelé z celého světa přistupovat za účelem ukládání a načítání souborů. Nastavte systém SOLIDWORKS PDM tak, aby automaticky uživatele upozornil, když dokumenty procházejí různými etapami a stavy elektronického pracovního postupu, který předem stanovíte. Ze SOLIDWORKS můžete automaticky vytvářet mnoho různých typů neutrálních a dalších souborových formátů.

Propojte potřeby, které se týkají konstrukčních dat, napříč celým podnikem. Vytvořte a udržujte jednotné úložiště, ke kterému mohou uživatelé z celého světa přistupovat za účelem ukládání a načítání souborů. Nad rámec zajištění bezpečných záloh konstrukčních dat vyvíjených výrobků zabezpečená úschova souborů eliminuje hromadění informací v oddělených umístěních, duplicity souborů a nesynchronizované změny. Software SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje nástroje, které vám umožňují nastavit a přizpůsobit mnoho aspektů systému správy dat za účelem uspokojení konkrétních potřeb firem všech velikostí.

Vyhledávací kritéria můžete ukládat a sdílet jako „oblíbená“, čímž si zajistíte okamžitý přístup k často vyhledávaným pojmům.

V náhledovém okně můžete mít zobrazeno více dokumentů.

Jednoduše propojte potřeby související s konstrukčními daty v celém vašem podniku, ať už se to týká jen několika uživatelů v jednom působišti, nebo stovek spolupracovníků, kteří pracují na různých místech. SOLIDWORKS PDM Professional poskytuje jedno přístupné a zabezpečené úložiště, které je vašim kolegům k dispozici pro ukládání a načítání dat a lze v něm spravovat řádově miliony souborů.

Ušetřete čas a úsilí vynakládané na komunikaci tím, že nastavíte SOLIDWORKS PDM Professional tak, aby automaticky vytvářel soubory v neutrálních formátech.

Nastavte proměnné pro předem definované vlastnosti (jako je Název nebo Autor) a individuálně pojmenované vlastnosti pro soubory SOLIDWORKS. Pokud soubor SOLIDWORKS obsahuje konfigurace, projeví se jejich jména jako záložky v datové kartě. Specifické hodnoty konfigurací se pak zobrazují v dané záložce.

SOLIDWORKS PDM Professional může importovat do databáze v úložišti různé hodnoty ze souborů XML. Soubory či položky v úložišti, které odpovídají importním kritériím, pak tyto hodnoty převezmou v konkrétních fázích pracovního postupu s daným souborem. Můžete vytvářet a exportovat pravidla pro export proměnných v kusovníku SOLIDWORKS PDM, které lze načíst v ERP systému.

Používejte sériová čísla k přiřazování automatického pojmenování souborů a složek, k přidělování unikátních identifikátorů k položkám nebo k přidávání jedinečných hodnot pro ovládání karty. V každém úložišti můžete nastavit libovolný počet sériových čísel. Sériová čísla položky jsou definována jako výchozí pro vytváření unikátních identifikátorů položek.

SOLIDWORKS PDM Professional poskytuje nástroje a funkce, které váš podnik potřebuje k tomu, aby mohli jeho zaměstnanci spolupracovat na jednotných a aktualizovaných datech bez ohledu na to, kde se sami nacházejí. Tato globální konektivita podporuje spolupráci rozptýlených týmů, která je klíčová pro zkrácení vývojových cyklů a rychlejší uvádění výrobků na trh.

Umožněte zaměstnancům a partnerům přispívat prostřednictvím webových portálů z různých připojených zařízení včetně smartphonů a tabletů.

Automatická podpora schvalování z více stran se souběžnými změnami stavu.

Do lokální úschovny lze zavést oznámení ze SOLIDWORKS PDM, takže přihlášený uživatel obdrží e-mailem zprávu, pokud nastane předem definovaná událost související se souborem či složkou.

Tvorba nových záznamů – např. na základě informací z e-mailů a jejich příloh aplikace Microsoft Outlook. E-maily lze zkopírovat jako referenci k existujícím záznamům.

Další informace o řešeních SOLIDWORKS