17 travel inventions we need right now

Vystavte své konstrukční návrhy podmínkám skutečného světa. Dosáhněte tak vyšší kvality při nižších nákladech na prototypy a fyzické testování.

Proč zvolit SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS® Simulation je snadno použitelné portfolio nástrojů pro strukturální analýzy, které k předpovídání fyzického chování produktu pomocí virtuálních testů na CAD modelech využívají metodu konečných prvků (MKP). Portfolio poskytuje možnosti lineární, nelineární statické a dynamické analýzy.

Který softwarový balíček SOLIDWORKS Simulation je pro vás ten správný?

SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard je intuitivní prostředí pro virtuální testování prostřednictvím statické lineární analýzy, pohybové analýzy založené na čase a simulaci na únavu. Umožňuje souběžný přístup při vývoji a pomáhá již ve fázi návrhu výrobku určit, zda se bude chovat správně i to, jak dlouho vydrží.

SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional umožní optimalizovat konstrukční návrh, určit mechanickou odolnost výrobku, trvanlivost, topologii, přirozené frekvence a otestovat přenos tepla nebo nestabilitu ve vzpěru. Dovolí provádět také sekvenční multifyzikální simulace.

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium umožní efektivně vyhodnotit návrhy na nelineární a dynamickou odezvu, dynamické zatížení a chování kompozitních materiálů. Obsahuje tři pokročilé studie: nelineární statickou, nelineární dynamickou a lineární dynamickou.

Zkušenost uživatele Resemin

Než jsme v roce 2008 zavedli SOLIDWORKS jako standardní řešení, navrhovali jsme a vyráběli v průměru dva stroje ročně. Nyní – se SOLIDWORKS – produkujeme za stejné období šedesát strojů. Přechod na integrovanou 3D platformu SOLIDWORKS měl na naše obchodní a vývojové procesy obrovský vliv.

Fernando Díaz

Engineering Manager

Další informace o řešeních SOLIDWORKS