SOLIDWORKS 2021

Zrychlete a vylepšete proces vývoje produktu pomocí mnoha důležitých vylepšení

NOVINKY SOFTWARU

Současní konstruktéři čelí nekonečnému proudu nových podnětů. Dnešní produkty jsou rozsáhlejší a složitější než ty dřívější. Náklady na vývoj vzrůstají a lhůty projektů se zkracují. A práce na dálku, nová pro mnohé nová, narušuje spolupráce týmů, které úzce spolupracovaly.

Organizace nicméně očekávají, že návrháři budou svoji produktivitu udržovat anebo zlepšovat. Návrháři musí být schopni otevírat, orientovat se a pracovat s obrovskými sestavami. Výrobní dokumentace musí být aktuální a dostupná pro prohlížení a spolupráci s kýmkoli, kdekoli a kdykoli.

SOLIDWORKS® 2021 tyto výzvy i mnoho dalších řeší. Zde je popis jeho nové funkce a vysvětlení jeho hlavních výhod.

Rychlost práce s rozsáhlými sestavami

Současné sestavy jsou rozsáhlejší a mnohem komplexnější. Obsahují stále větší počet tradičních mechanických součástí i elektronické řídicí jednotky, ve kterých jsou umístěny desky s plošnými spoji se stovkami elektrických komponent. Jejich propojovací systémy, které mohou obsahovat i potrubí a kabelové svazky jsou také stále komplikovanější.

V návaznosti na dřívější vydání pokračuje SOLIDWORKS 2021 v orientaci na výkon a flexibilitu práce s velkými sestavami. Jeho nové funkce umožňují nové pracovní postupy, které produktivitu práce zefektivňují.

Zlepšení práce v sestavách týkající se rychlosti:
 • Zvýšený výkon při vykreslení okluze a hran siluet
 • Rychlejší přepínání mezi konfiguracemi
 • Vylepšený výkon při otevírání, ukládání a zavírání sestav
 • Rychlejší ukládání souborů do úschovny SOLIDWORKS PDM

Další zlepšení sestav týkající se pracovních postupů:

 • Detekce a hlášení cyklických odkazů pomáhají zrychlit dobu obnovení
 • Detekci kolizí lze s obrázky exportovat do tabulky aplikace Microsoft Excel
 • Odlehčené komponenty se mohou při rozbalení uzlu stromu historie automaticky vyřešit
 • Zjednodušené modely lze nyní uložit jako konfigurace, což umožňuje rychlejší přepínání mezi plnou a zjednodušenou verzí
 • Řetězová pole používají pro rozteč vzoru vzdálenost podél cesty nebo lineární vzdálenost, díky čemuž je modelování systémů řetězových převodů realističtější a přesnější
Mezi další vylepšení sestav patří vylepšení uživatelského rozhraní:
 • Ve Správci vlastností vazeb jsou nyní vazby typu standardní, mechanické a pokročilé na samostatných kartách
 • Při obrácení zarovnání vazby se upravená vazba obrátí
 • Lze zadat výchozí typ vazby a lze zamknout rotaci pro vazbu drážka
 • Synchronizace konfigurací komponent polí s řídícím prvkem bude blokovat změny konfigurace jednotlivých instancí pole

SOLIDWORKS 2021 rozšiřuje možnosti Režimu detailování zavedením několika funkcí zlepšujících produktivitu a umožňující nové pracovní postupy, včetně následujících:

Uživatelé mohou přidat popisy děr pro díry vytvořené pomocí funkcí Průvodce dírami, Pokročilá díra, Díra, Vysunuté odebrání, Odebrání tažením a funkce Rotační odebrání.

U stávajících kót a poznámek může nyní uživatel:

 • Upravit hodnoty tolerance kóty
 • Upravit charakteristiky kóty, jako je typ čáry a typ šipky
 • Přidat a odebrat kóty v kótách řetězových a od základny
 • Upravit vlastnosti a obsah poznámky

Uživatelé mohou vytvářet a upravovat pohledy PřerušenýOříznutý a Detailní a přidávat kóty a poznámky.

Zlepšení rychlosti výkresů rozsáhlých sestav

Vytváření výkresů pro velké a složité návrhy může být stejně náročné jako vytváření sestavy. Návrháři musí vytvářet jasnou a konzistentní dokumentaci, což často znamená, že musí obsahovat detailní podrobnosti, aby nedocházelo k nejasnostem vlivem přílišného zjednodušení pohledů výkresu. Je třeba najít způsob, jak detaily zachytit bez snížení výkonu.

Řešením je použití detailování, které byl poprvé představeno v SOLIDWORKS 2020. Tento režim umožňuje uživatelům rychle otevřít a detailovat velké výkresy. Ušetří se značný čas, protože nejsou načtena data modelu, ale uživatelé mohou přidávat a upravovat poznámky a pohledy ve výkresu. SOLIDWORKS 2021 režim detailování dále zlepšil.

Zlepšení profesně zaměřených funkcí

SOLIDWORKS 2021 obsahuje mnoho vylepšení v oblastech komplexních sestav a rozsáhlých výkresů a další zlepšení zahrnující rychlejší a robustnější simulace, vylepšená elektrická zapojení a efektivnější správu PDM.

Ve verzi 2020 SOLIDWORKS zlepšil výkon práce s nekompatibilními přechody u skenovaných sítí a sítí smíšených. Nyní mohou návrháři nekvalitní části sítí identifikovat, izolovat a opravit. Vylepšení přesnosti spojování a konvergence prostřednictvím stabilizace kontaktů jsou nyní také k dispozici.

Nové vydání poskytuje návrhářům větší flexibilitu při vytváření elektrických tras. Mohou pracovat s konfiguracemi více vodičů a kabelů a spojovat vodiče pomocí propojovacích součástí nebo je propojovat napřímo. V tabulkách zapojení mohou zahrnout koncovky vodičů a také knihovnu svorkovnic a příslušenství, což jim umožňuje snadnou práci s jednotlivými vodiči a výkresy napřímených tras.

Další oblastí zaměření SOLIDWORKS 2021 je simulace plastů. Návrháři mohou využít vylepšené modelování a optimalizaci vstřiků, chlazení a výfukové soustavy, snadno nastavit pokročilé pracovní postupy vstřikovacích procesů a mít dobrý přehled o použitých jednotkám. Tyto funkce významně zjednodušují simulaci plastových dílů a forem. Vychází z předchozích verzí, které využívaly zjednodušené definice materiálu a související pracovní postupy.

 

SOLIDWORKS 2021 také poskytuje pokročilé možnosti správy dat. Ty nabízejí významnou úsporu času při provádění operací PDM. V novém vydání se vylepšuje integrace s Průzkumníkem Windows, která návrhářům umožňuje provádět úkony PDM založené na prohlížeči s lepší podporou miniatur. Nyní je snazší přidávat soubory do úložiště a je tu také větší flexibilita při ovládání uživatelských sad sloupců. Pro stavy pracovních postupů je nyní k dispozici výběr ikon. Přechody stavů byly vylepšeny, aby se stav rychle určil souboru.

Propojení SOLIDWORKS s platformou 3DEXPERIENCE

Zatímco SOLIDWORKS 2021 poskytuje celou řadu efektivních funkcí, novinky v rozsáhlejší nabídce produktového portfolia Dassault Systèmes dávají návrhářům další nástroje, které potřebují k bezproblémové spolupráci s ostatními. Platforma 3DEXPERIENCE® poskytuje širokou škálu nových funkcí, které pomáhají návrhářům a dalším klíčovým zúčastněným stranám v celém životním cyklu vývoje produktu.

SOLIDWORKS 2021 se snadno připojí k ekosystému 3DEXPERIENCE v cloudu – umožní se tak bezproblémové vývojové pracovní postupy. Návrháři mohou sdílet modely mezi nástroji SOLIDWORKS 2021 a 3DEXPERIENCE. Tato schopnost sdílet modely umožňuje spolupráci v reálném čase odkudkoli a na jakémkoli zařízení, a to pro pracovní síly po celém světě. Návrháři mohou snadno rozšířit svůj návrhový ekosystém o nové funkce, jako je například modelování částí, koncepční návrh, životní cyklus produktu a správa projektů v cloudu, což jim umožňuje držet krok s jejich obchodem a širším průmyslovým odvětvím.

Sada 3DEXPERIENCE WORKS dále zefektivňuje spolupráci mezi organizacemi a spojuje návrháře s ostatními týmy v rámci jednoho cloudového vývojového prostředí pro cloudové produkty. Aplikace 3D Sculptor a 3D Creator založené na prohlížeči pracují se složitými geometriemi. 3D Sculptor poskytuje řešení volné modelování pro jednoduché vytváření stylizovaných, organických, a ergonomických modelů. 3D Creator poskytuje řešení pro modelování 3D konceptů. Oba jsou plně interoperabilní se SOLIDWORKS Desktop a dalšími aplikacemi 3DEXPERIENCE.

Pro simulace nabízí platforma 3DEXPERIENCE možnosti virtuálního testování a inovací výrobků pro všechny uživatele SOLIDWORKS. Snadný přístup ze SOLIDWORKS, škálovatelný pro všechny typy uživatelů k řešení všech typů problémů a spolupráci s okamžitým sdílením a rychlejším rozhodováním – toto nabízejí simulační role SIMULIA. Tato kompletní řešení zahrnují simulace svařovaných konstrukcí, výpočet dynamiky tekutin, vstřikování plastů i náhledy výsledků simulací.

Pokud jde o výrobní systémy, je zde komplexní řešení DELMIAWORKS® ERP. Uživatelé mohou zaznamenávat a sledovat kritické obchodní procesy napříč životním cyklem produktu, poskytující týmům správné informace ve správný čas.

Díky svému umístění v cloudu poskytuje 3DEXPERIENCE WORKS robustní správu dat a životního cyklu produktu. Uživatelé mohou pracovat napříč platformami SOLIDWORKS 2021 a 3DEXPERIENCE a podpořit tak produktivitu, spolupráci a inovace v celé firmě.