17 travel inventions we need right now

Umožněte snadnou komunikaci a spolupráci napříč různými CAD systémy pomoci SOLIDWORKS eDrawings.

Proč zvolit SOLIDWORKS eDrawings?

eDrawings® je přední komunikační nástroj pro spolupracující strany v rámci návrhu a výroby produktu, včetně externích spolupracovníků a potenciálních zákazníků. Využívá 2D, 3D a rozšířenou nebo virtuální realitu. Díky rozsáhlé sadě nástrojů pro spolupráci umožňuje eDrawings každému urychlit jeho konstrukční procesy, komunikovat srozumitelně a precizně s cílem dostat výrobek na trh co nejdříve. Uživateli CAD systémů i ti, kteří CAD softwarem nedisponují, mohou 3D modely sdíleny prohlížet, vytvářet poznámky a tyto následně sdílet. Proces vývoje výrobku se tak urychlí.

Který softwarový balíček SOLIDWORKS eDrawings je pro vás ten správný?

eDrawings
Professional

eDrawings Professional je určen pro uživatele CAD softwaru, kteří potřebují sdílet konstrukční návrhy a koordinovat jejich revize. S eDrawings Professional můžete vytvářet soubory eDrawings umožňující připomínkování. Neomezeného počtu příjemců je může komentovat a přidávat další zpětnou vazbu.

eDrawings
Viewer

Prohlížeč eDrawings Viewer je určen především pro uživatele, kteří potřebují mít k dispozici konstrukční 3D data výrobku, ale nepoužívají CAD a soubory eDrawings sami nevytvářejí.

eDrawings
Publisher

eDrawings Publisher umožňuje těm, kdo nepoužívají SOLIDWORKS, sdílet soubory eDrawings z jejich vlastního nativního CAD systému, a tak okamžitě těžit z jednoduché formy komunikace s návrhy z různých CAD aplikací.

Zkušenost uživatele Viecelli Móveis Ltda

Díky automatizaci, které jsme dosáhli integrováním SOLIDWORKS do našeho ERP systému, se naši konstruktéři musejí starat jen o to, aby výrobek správně zkonstruovali a odvedli při tom dobrou práci. Vizualizace a modelování těchto věcí v SOLIDWORKS je mnohem jednodušší a díky zavedení technik MBD se nám podařilo výrobu automatizovat.

Anderson Viecelli

Owner and Engineering Manager

Další informace o řešeních SOLIDWORKS