17 travel inventions we need right now

Tvorba, správa a publikování 3D popisek, včetně 3D dat modelů ukládaných ve standardních souborových formátech

Proč zvolit SOLIDWORKS MBD?

Definice založená na modelu SOLIDWORKS (MBD) umožňuje definovat a uspořádat 3D kóty, tolerance, vztažné body, poznámky, kusovníky a další popisy. Přizpůsobuje šablony pro výrobu, jako jsou specifikace součástí nebo sestavy, žádosti o nabídku a zprávy o vstupních kontrolách. Můžete také publikovat do obecně přijímaných formátů, jako jsou eDrawings®, STEP 242 a 3D PDF pro pro přehlednou  3D komunikaci.

Objevte funkce
SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD pomůže definovat anotace založené na prvcích v dílech a sestavách (DimXpert) a pro efektivnější konstruování importovat 3D anotace z běžných CAD formátů.

Když je poznámek ve 3D už příliš mnoho, můžete je automaticky otáčet a skrývat při rotaci modelu, zachycovat komplexní nastavení s 3D pohledy podobnými vizuálním záložkám, porovnávat rozdíly ve 3D anotacích mezi verzemi pro zachycení drobných, ale kritických odlišností a opakovaně použít 3D pohledy v 2D výkresech.

SOLIDWORKS MBD vám pomůže komunikovat přímo ve 3D. Pokud máte rádi 3D PDF, může přizpůsobit šablony, kontrolovat přesnost a velikosti PDF, publikovat tabulky a poznámky kusovníku, při publikování připojit více souborů, vytvářet a připojovat soubory STEP 242. SOLIDWORKS MBD může také publikovat pro eDrawings nebo STEP 242 se softwarově čitelnými anotacemi.

Na rozdíl od nedorozumění při komunikaci ve výrobě kvůli zastaralým 2D výkresům umožňuje SOLIDWORKS MBD technickou komunikaci ve 3D s využitím integrovaných 3D specifikací, větší přehledností, redukovanou nejednoznačností a rychlejšími aktualizacemi.

SOLIDWORKS MBD přináší do strojírenské komunikace srozumitelnost díky integrovaným specifikacím ve 3D, které mohou také automaticky ovlivnit navazující aplikace, jako je programování CAM nebo CMM. 3D popisy SOLIDWORKS MBD umožňují zpracování modelů přesahující rámec práce s běžnou geometrií.

SOLIDWORKS MBD definuje a spravuje intuitivní 3D specifikace integrované do modelů – tím se zkracuje délka zaučení. Výstup ve vysoce kvalitních formátech STEP 242 a 3D PDF odpovídá standardu LOTAR (Long Term Archival and Retrieval).

Další informace o řešeních SOLIDWORKS