17 travel inventions we need right now

SOLIDWORKS® PCB – s technologií Altium® – je řešení pro navrhování mechatroniky a elektroniky, které poskytuje tu nejlepší technologii pro návrhy desek s plošnými spoji (PCB) a integrovanou spolupráci mezi návrhy konstrukce a elektrotechniky. Převeďte svá 3D CAD data do fotorealistických obrázků, animací a interaktivního 3D obsahu. Vašim výrobkům tak vdechnete život.

Proč zvolit SOLIDWORKS PCB?

SOLIDWORKS PCB vám poskytuje produktivitu, kterou potřebujete pro rychlou tvorbu návrhů desek s plošnými spoji (PCB) spolu s unikátním propojením mezi týmy, které zpracovávají návrhy elektroniky a konstrukční návrhy ve 3D. Nabízí jasnou výhodu tam, kde je spolupráce mezi CAD aplikacemi pro elektroniku a konstrukční návrhy rozhodující pro celkový úspěch elektronického návrhu výrobku.

Objevte funkce
SOLIDWORKS PCB

Definování ohebných a pevných oblastí, vrstev a tlouštěk umožňuje návrh kombinované desky plošných spojů. Ohebné oblasti ve vrstvách desky lze definovat pomocí čar ohybu a úhlů a ověřit pomocí 3D skládání a kontroly mezer mezi součástmi, aby bylo zajištěno správné rozmístění.

Správa projektů, návrhových souborů a dokumentace s konektorem SOLIDWORKS PCB-PDM a pracovním postupem pro návrh a správu dat založeným na SOLIDWORKS PDM. Bezpečně ukládejte a indexujte návrhová data pro rychlé vyhledávání, odstraňte obavy z kontroly verzí a ztráty dat a spolupracujte na návrhových datech z různých míst.

Bezkonkurenční integrace ECAD-MCAD a spolupráce mezi aplikací Altium Designer a 3D CAD softwarem SOLIDWORKS, která sjednocuje data návrhu a změny na obou stranách návrhu výrobku.

Osvědčené jádro vycházející z technologie Altium pro rozmisťování prvků a vyznačení tras na deskách plošných spojů.

Plnohodnotný nástroj k zaznamenávání schémat, vycházející z technologie Altium, s rozsáhlými možnostmi kreslení, knihovnami a pravidly pro elektrické díly.

Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní inspirované systémem SOLIDWORKS s konzistentním editorem a využitím modelu při zaznamenávání schémat a rozvržení desky.

Řízený proces řízení konstrukčních změn (ECO) probíhající mezi technologií Altium a 3D CAD softwarem SOLIDWORKS se stará o konstrukční změny (včetně tvaru desky, umístění součástí, montážních děr a výřezů), takže návrhy zůstávají synchronizovány.

Zviditelněním desky plošných spojů se součástmi pod mechanickým krytem snižujete nákladnou výrobu prototypů, protože si i bez nich můžete pomocí 3D kontroly mezer v reálném čase ověřit, že se deska i součásti do pouzdra vejdou.

Simulace a analýzy analogových obvodů a obvodů se smíšenými signály přímo v editoru schémat, abyste mohli pomocí funkčního ověření najít vhodný kompromis a vyhnout se tak nežádoucím revizím návrhu ještě před konečným rozvržením a výrobou.

Použití online databází dodavatelů. Různé součásti, jejichž parametry, ceny a dostupnost pak máte vždy okamžitě k dispozici během celého procesu navrhování. Můžete tak bleskově vybírat díly, které splňují elektrické požadavky a vyhovují z hlediska rozpočtu a termínů.

Přímo spravujte a porovnávejte veškerou historii a změny provedené v souborech návrhu a získejte větší kontrolu nad změnami provedenými ve vašem návrhu, protože přesně víte, jaké změny byly provedeny a kým.

Umisťujte do návrhu parametrická data součástí přímo z podnikové databáze, aby součásti použité v návrhu byly synchronizovány s daty uloženými v databázi.

Podpora 3D souborů SOLIDWORKS vám poskytne nejpřesnější možnou a jasnou verzi modelu součástí a jejich krytů. Díky 3D kontrole mezer budete mít přesný přehled o tom, jak jsou součásti pod krytem uspořádány, a budete si jisti celkovým záměrem strojního návrhu.

Převezměte kompletní kontrolu nad procesem navrhování, abyste přesně věděli, jaké změny návrhu desky byly provedeny a kdo je jejich autorem. Podrobné komentáře k opravám návrhu vám umožní pracovat s jasnou historií změn a přijímat či zamítat jednotlivé změny.

Zkušenost uživatele Labun Nuclear Technologies

Z našeho pohledu neexistuje jiná kombinace nástrojů, které umožní dělat to, co SOLIDWORKS a SOLIDWORKS PCB. Mohu se bez potíží přepínat tam a zpátky mezi oběma programy, neřeším převody souborů ani přenos dat. Umístím komponenty na desku v SOLIDWORKS PCB, převezmu návrh v SOLIDWORKS, abych zkontroloval mezery mezi komponenty, vrátím se do SOLIDWORKS PCB, abych provedl změny a pak zpět v SOLIDWORKS automaticky vygeneruji informace pro unifikovaný kusovník a soubory pro výrobu.

Doug Labun

Owner and President

Další informace o řešeních SOLIDWORKS