17 travel inventions we need right now

Předpovídejte a vyhýbejte se výrobním vadám v plastových dílech a v návrzích vstřikovacích forem, eliminujte nákladné přepracovávání, zlepšete kvalitu dílů a zrychlete uvedení výrobků na trh.

Proč zvolit SOLIDWORKS Plastics?

SOLIDWORKS® Plastics poskytuje snadno použitelné simulace pro analýzy plastových dílů a vstřikovacích forem. Simuluje tečení plastové taveniny během vstřikovacího procesu a tak předpovídá výrobní defekty, takže můžete rychle vyhodnotit vyrobitelnost dílů během jejich návrhu.

Který softwarový balíček SOLIDWORKS Plastics je pro vás ten správný?

SOLIDWORKS
Plastics Standard

Pohlídejte si již ve fázi konstruování dílů jejich vyrobitelnost. SOLIDWORKS Plastics se snadno naučíte ovládat a je plně integrován do CAD prostředí SOLIDWORKS. Návrhy dílů tak můžete analyzovat a modifikovat zároveň s optimalizací tvarů, použitelnosti a funkčnosti.

SOLIDWORKS
Plastics Professional

Nad rámec funkcí SOLIDWORKS Plastics Standard, ze kterého vychází, nabízí analýzy návrhů forem. Prostřednictvím snadno použitelných nástrojů můžete rychle analyzovat rozvržení jednonásobných, vícenásobných a sdružených forem včetně vtoků, běžců a ventilů, za účelem odhadu délky vstřikovacího cyklu a optimalizace návrhu plnícího systému.

SOLIDWORKS Plastics Premium

Rozšiřuje funkce SOLIDWORKS Plastics Professional o pokročilé simulační funkce analýzy rozvržení chlazení forem, studených spojů a deformací dílů. Optimalizace chlazení snižuje délku výrobních cyklů a také výrobní náklady.

Zkušenost uživatele Ambix Consulting, LLC

Naše úspěšnost je tak vysoká díky tomu, že jsme ověřili úzkou souvislost mezi výsledky, které získáváme ze SOLIDWORKS Plastics Professional a skutečnou výrobou. Výsledky softwarových simulací se pak potvrzují prostřednictvím fotoelastické a mikroskopické analýzy.

Jeffrey Nicoll

President

Další informace o řešeních SOLIDWORKS