17 travel inventions we need right now

Balíčky SOLIDWORKS® Electrical Schematics poskytují samostatné, snadno použitelné nástroje pro návrh elektrického návrhu, které vám umožní efektivně definovat elektrická propojení pro složité elektrické systémy.

Proč zvolit SOLIDWORKS Electrical Schematic?

SOLIDWORKS Electrical Schematic nabízí intuitivní snadno použitelné řešení pro návrh elektrického schémat, která vám umožní efektivně definovat elektrická zapojení pro složité elektrické systémy. Automatizuje složité úkoly, jako jsou křížové reference kontaktů a výkresy svorek. Zrychluje vývoj produktu se současným minimalizováním opakujících se úkolů spojených s vývojem elektrických schémat.

Který balíček SOLIDWORKS Electrical Schematic potřebujete?

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard je nástroj pro návrh schématu pro jednoho uživatele, který pomáhá rychlému vývoji vestavěných elektrických systémů pro zařízení a další výrobky. Knihovny symbolů a informace o nakupovaných součástech poskytují obecné znovu použitelné materiály a optimalizují opětovné použití návrhů.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional je sada nástrojů pro více uživatelský návrh schémat, které umožňují rychlý vývoj vestavěných elektrických systémů. Knihovny symbolů, informace o nakupovaných součástech a modely 3D komponent poskytují obecné znovu použitelné materiály a optimalizují opětovné použití návrhů.

Zkušenost uživatele Zeta Group Engineering LLC

Na jedné návrhové platformě SOLIDWORKS teď vyvíjíme všechny aspekty stroje – včetně mechanických, elektrických a pneumatických systémů. Ať už znovu využíváme dřívější návrh nebo začleňujeme změny požadované zákazníkem, řešení SOLIDWORKS nás činí efektivnějšími, což vede k vysoké úrovni kvality, kterou my i naši zákazníci požadujeme.

Kevin Marrick

President

Další informace o řešeních SOLIDWORKS