17 travel inventions we need right now

SOLIDWORKS® Electrical Professional slučuje v jednom balíčku možnosti tvorby elektrických schémat SOLIDWORKS Electrical Schematic a možnosti 3D modelování v SOLIDWORKS Electrical 3D.

Proč zvolit SOLIDWORKS Electrical Professional?

Plánování vestavěných elektrických systémů vyžaduje jednotnou sadu nástrojů, které pomáhají s vytvářením jednoliniových a víceliniových elektrických schémat. Návrh vestavěných systémů se neobejde ani bez synchronizace veškerých prací ve 2D a 3D s integrovanými kusovníky pro mechanické i elektrické součásti.

Objevte funkce
SOLIDWORKS Electrical 3D Professional

Nástroj pro plánování elektrických systémů schopný vytvářet složité elektrické vestavby s využitím jednoduchých symbolických znázornění elektrických komponent a propojovacích prvků.

Nástroj pro vytváření schémat se zjednodušeným uživatelským rozhraním optimalizovaným pro minimalizaci opakujících se úkolů.

Kombinuje ve výkresu jednoliniová a víceliniová schémata při zachování asociativity.

Z elektrických schémat generujte 2D zobrazení rozváděče s půdorysným znázorněním elektrických komponent.

Rozsáhlá knihovna schematických symbolů dle průmyslových standardů (IEC, ANSI, JIS, GB) kombinovaná s databází nakupovaných součástí poskytuje jednoduše přizpůsobitelnou a upravitelnou databázi bázi dílů přístupných prostřednictvím snadno použitelných nástrojů pro import.

Sada integrovaných nástrojů pro inteligentní vyjmutí a kopírování, jednoduše přístupný výběr oblíbených součástí a elementů obvodů, které díky jednoduchému průvodci importem umožňují opakované použití konstrukčních prvků, které součástí softwaru SOLIDWORKS Electrical nejsou.

Výkresy svorkovnic se automaticky generují na základě navržených schémat

V reálném čase se automaticky generují zprávy založené na databázových požadavcích. Prostřednictvím integrovaného nástroje můžete vytvářet zprávy podle vašich specifických potřeb.

Křížové odkazy elektrických kontaktů jsou automaticky přiřazovány v reálném čase a synchronizovány na základě dostupnosti a typu kontaktu ze součástí konkrétního výrobce.

Rozšířené možnosti vzorců v SOLIDWORKS Electrical umožňují nastavit pravidla pro označování vodičů, projektů apod.

Integrovaná knihovna symbolů, která poskytuje snadný přístup ke konstrukčním elektrickým prvkům a součástem.

Webový portál poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně schematických symbolů dle průmyslových norem a databázi dílů od různých výrobců.

SOLIDWORKS Electrical Schematic zajišťuje propojení na 3D sestavy v SOLIDWORKS, čímž usnadňuje ověřit správného spasování součástí, plánování vodičů, kabeláže, trasování svazků a výpočty všech délek vodičů předtím než dojde k samotné montáži.

SOLIDWORKS Electrical Schematic poskytuje oboustranné propojení a zajišťuje interakci mezi více uživateli v reálném čase. CAD návrh elektroniky (ECAD) a konstrukční návrh (MCAD) sdílejí společnou databázi, takže je zajištěna konzistence a vytvoření jednotného kusovníku.

Správa PLC obvodů (Programmable Logic Controller) automatizuje mnoho úkonů při zapojení PLC a také obsahuje možnost importu dat a popisů PLC.

Výkonný, snadno použitelný průvodce konektory pomáhá zjednodušit vytváření, návrh a použití elektrických konektorů.

Synchronizované obousměrné prostředí umožňuje více uživatelům pracovat na stejném projektu současně v reálném čase pro snazší spolupráci na projektu.

Automatizované publikování schémat, výkresů a zpráv pro účely archivace a kontroly verzí.

Možnost definovat globální nastavení projektu pro styly výkresů, atributy projektu a správce stylu vodičů.

Možnost vytvářet vlastní klasifikace součástí, vylepšovat správu a výběr součástí.

Vylepšená možnost přidávat externí odkazy do souborů PDF, vylepšená datová pole a přidávání délek kabelů pro předem definované a vlastní kabely.

Vylepšená podpora indexových a pasivních symbolů.

Zlepšená podpora číslovaní skupin, zapojení nepoužitých konců vodičů a podpora DWG importu.

Vylepšené prostředí PDM zajišťující správu dat o elektrických a mechanických součástech v jednom systému, vycházející z osvědčených schopností SOLIDWORKS PDM.

Podpora správy pásů svorkovnic ve 3D s možností přečíslování a nastavení vlastností komponent svorkovnice. Navíc je možné jako příslušenství ke svorkovnici vkládat díly a tištěné obvody od různých výrobců.

Zvyšuje výkon softwaru SOLIDWORKS Electrical Schematics minimalizací přenosu dat po síti a odkládáním aktualizací projektu v reálném čase. Tato technologie zajišťuje vyšší výkon při práci na velkých projektech a při vzdáleném přístupu, bez potřeby používat jakoukoliv speciální techniku

Software SOLIDWORKS Electrical 3D je zaměřen na potřeby projektů se zapojením více uživatelů a oborů, kterým poskytuje synchronizované konstrukční prostředí propojující týmy strojních konstruktérů a elektrotechniků, za účelem snadné implementace změn ve schématech elektrických systémů do 3D CAD modelu v SOLIDWORKS. Na jednom projektu může v reálném čase souběžně spolupracovat více specialistů na elektrické a mechanické součásti díky pokročilé databázové technologii SOLIDWORKS Electrical 3D, která zajišťuje oboustranné propojení s rozhraním pro více uživatelů.

Konstruktéři a technici mohou integrovat data návrhů elektrických schémat ze SOLIDWORKS Electrical 3D do 3D CAD modelu v SOLIDWORKS a získat tím CAD návrh se zabudovaným elektrickým systémem. Tento nástroj pracující v reálném čase, oboustranně a podporující přístup více uživatelů, umožňuje lepší spolupráci při navrhování mezi specialisty na elektrickou a konstrukční část návrhu, ve kterém lze upravovat součásti elektrických komponent i v rámci 3D CAD modelu. Můžete jednoduše vytvářet elektrická propojení elektronických 3D prvků prostřednictvím automatického trasování, které slouží pro projektování a dokumentaci tras vedení i souvisejících dat (jako jsou délky vodičů, kabelů a svazků v rámci systému).

Použití technologie SOLIDWORKS routing pro zjednodušení procesu automatického propojení vodičů, kabelů a svazků ve 3D CAD modelu.

SOLIDWORKS Electrical 3D vytváří vývojové prostředí pro práci na virtuálním elektrickém systému, v němž lze automaticky trasovat schematicky definované elektrické svazky jako přímou součást 3D CAD modelu SOLIDWORKS a tím zjednodušit jejich navrhování a omezit možné chyby. Jakmile je virtuální svazek hotov, SOLIDWORKS Electrical 3D může pomocí vestavěných nástrojů pro kreslení vytvořit detailní výkresy sestav. Tyto kreslicí nástroje podporují také tvorbu pozicování součástí ve výkresech sestav, výkresů s plošnými spoji a tabulek přířezů, stejně jako souvisejících dokumentů kusovníku.

SOLIDWORKS Electrical 3D je snadno použitelný plánovací nástroj pro rychlou spolupráci na návrhu schematicky definovaných vestavěných elektrických systémů, které lze implementovat do 3D CAD modelu v SOLIDWORKS prostřednictvím intuitivního grafického rozhraní a s inteligencí tradičních víceliniových nástrojů. SOLIDWORKS Electrical 3D vytváří nové technologické paradigma, které zahrnuje účelové konstrukční nástroje pro vývoj vestavěných elektrických subsystémů založených na schématech.

Díky kombinaci CAD nástrojů a technologií pro navrhování elektrotechniky poskytuje SOLIDWORKS Electrical 3D konstrukční prostředí rozšířené o možnosti tvorby návrhu elektrického rozvaděče ve 3D. Toto ucelené prostředí je synchronizováno v reálném čase bez použití externích souborů a může využívat stávající CAD návrhy. Prostřednictvím automatizačních nástrojů systému SOLIDWORKS zajišťuje SOLIDWORKS Electrical 3D komplexní možnosti pro návrh elektrických rozvaděčů ve 3D a související dokumentace.

Zkušenost uživatele dddrop 3D Printers

Díky integrovanému ekosystému pro navrhování elektroniky jsme náš Leader TWIN navrhli a představili v rekordním čase.

Alfred Uytdewilligen

Owner and CEO

Další informace o řešeních SOLIDWORKS